Wij slaan de brug. Tussen verleden en heden én tussen de virtuele en de werkelijke wereld. Wij spelen met de tijd.

De Nederlandse geschiedenis is de onuitputtelijke bron voor onze TV series, films en cross-media projecten. Door de illusie van tijd te doorbreken proberen we het zelfbewustzijn van de kijkers en deelnemers te versterken en de interesse in de eigen en gemeenschappelijke geschiedenis te vergroten. Dit met verrassende verhalen die tot de verbeelding spreken en het denken verdiepen.

Onze visie

“Wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst” zei Golo Mann. En velen van ons kennen de thema’s van de toekomst en werken daar actief aan. We streven bijvoorbeeld naar een duurzame wereld met behoud van een sterke economie. Naar een vredige wereld met ruimte voor verschillen. En naar meer zorg voor elkaar met tegelijk behoud van vrijheid en ruimte voor individualiteit. De dilemma’s van het menszijn komen tot uitdrukking in onze worsteling met deze veranderingen. Dat lijkt van nu, maar is dus van alle tijden. In onze visie vormt zelfbewustzijn daarom een van de belangrijke en vaak onderschatte voorwaarden voor verandering. Zelfbewustzijn dat kan groeien door meer kennis en begrip van het eigen en collectieve verleden. Met onze projecten hopen we vanuit deze visie een bescheiden bijdrage te mogen leveren aan de veranderingen die nodig zijn voor een betere toekomst.

ERROR: It had not been possible to open the file. Review your name and your permissions.