Meestal nemen wij vanuit een ontmoeting het initiatief voor nieuwe ideeën. Daarbij is samenwerking dé manier waarop we onze ideeën verder vormgeven en uitwerken. Ons doel is de toegankelijkheid van het cultureel erfgoed voor een breed publiek te vergroten door de geschiedenis te laten herleven. Dit doen wij omdat we vinden dat cultuurhistorisch besef de basis vormt om begripvol en verantwoord om te kunnen gaan met (ook) voor nu maatschappelijk relevante thema’s. Zo schrijven we elke dag opnieuw geschiedenis.

Wij bedenken niet alleen het concept, we voeren de regie over zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het project. Wij zoeken de juiste partners waarmee we samen het project in alle opzichten tot een succes kunnen maken.

Concept

Dat wat in het heden zichtbaar is vormt het uitgangspunt van het verhaal dat kan worden verteld. We geloven in de kracht van empathische archeologie en het daarmee doorsnijden van de tijd. We faciliteren een mentale tijdreis. Onze concepten van het verleden zijn dus geen sprookjesachtige verhalen die op zichzelf staan, maar verhalen die in het nu kunnen worden ervaren. Iedere historische plaats en context vertelt z’n eigen verhaal. Ontmoetingen staan daarbij centraal.

Planvorming

Het plan is een concreet draaiboek voor de productie van het concept met draagvlak bij alle betrokken partijen voor zowel de productie als de financiering. We gaan daarbij uit van de nieuwst beschikbare technieken en de verbeeldende kracht van film. Dat kan een HD, 4K, 3D of 360 graden film zijn. Geschikt voor ontsluiting via TV, een App, een VR bril of projectie op wanden en vloeren.

Uitvoering

Wij nemen de volledige regie bij de uitvoering van het project. Vaak werken wij daarbij samen met professionele en gespecialiseerde partners. We werken bovendien vanuit een open community gebaseerd op gezamenlijk enthousiasme voor doel en resultaat. Heel vaak betekent dit dat we de omgeving en vrijwilligers bij de uitvoering betrekken. Deze vormen een flexibele schil rondom de vaste kern van professionals en maakt het mogelijk dat projecten sneller financieel haalbaar zijn terwijl kwaliteit, creativiteit en betrokkenheid juist extra groot is.